Read İlâhînâme by Farid ud-Din Attar Free Online


Ebook İlâhînâme by Farid ud-Din Attar read! Book Title: İlâhînâme
The author of the book: Farid ud-Din Attar
Language: English
ISBN: No data
ISBN 13: No data
Format files: PDF, Epub, DOCx, TXT
The size of the: 17.14 MB
Edition: Ayrıntı Yayınları
Date of issue: 2014
Reader ratings: 7.9
Loaded: 477 times

Read full description of the books İlâhînâme:Attar’ın eğitim amacıyla kaleme aldığı ilahî aşk, mecazî aşk, yunanî aşk, fakr, samimi dindarlık, dürüstlük temalarını işlediği bu manzum eser, iki yüzden fazla uzun veya kısa hikâyeden oluşur.
Eserin bir başka özelliği ise Mevlana’nın Mesnevisi’ni yazarken birinci derecede yararlandığı kaynaklardan biri olması.

Eczacılık mesleğinden gelen bu ünlü sûfî şair mesajını vermek için Musevîlikten, Hıristiyanlıktan, Zerdüştlükten, Müslümanlıktan, tasavvuftan, büyük padişahların, filozofların, din adamlarının hayat hikâyelerinden yararlanırken dönemin İranının ve Doğu toplumlarının yaşayışlarına ayna tutuyor.
Hemen hemen bütün hikâyeler, hangi anlamında olursa olsun, aşk ekseninde döner.
Bugün senaryo haline getirilip sinemaya veya tiyatroya uyarlanacak iki hikâye de Attar’ın sekiz yüz yıl öncesinden bize sunduğu iki özel hediye.

Read Ebooks by Farid ud-Din AttarRead information about the author

Ebook İlâhînâme read Online! Abū amīd bin Abū Bakr Ibrāhīm (c. 1145 – c. 1221; Persian: ابو حامد بن ابوبکر ابراهیم‎), better known by his pen-names Farīd ud-Dīn (فرید الدین) and Attār (عطار, "the perfumer"), was a Persian Muslim poet, theoretician of Sufism, and hagiographer from Nishapur who had an immense and lasting influence on Persian poetry and Sufism.


Ebooks PDF EpubAdd a comment to İlâhînâme
Read EBOOK İlâhînâme by Farid ud-Din Attar Online free

Download İlâhînâme PDF: lhnme.pdf İlâhînâme PDF